bilans handlowy przeczytaj więcej na stronie

Nierównowaga w wymianie z Azją to jeden z najważniejszych problemów polskiego handlu zagranicznego i największe wyzwanie na najbliższe lata. Kraje Azji należą do grona najszybciej rozwijających się na świecie, z rosnącą klasą średnią i gigantyczną liczbą potencjalnych konsumentów oraz chłonnym i potężnym przemysłem. Po prostu trzeba tam być – twierdzi Radosław Jarema z AKCENTY. Dodatni bilans handlowy naszego kraju w 2015 r. To konsekwencja nadwyżki w wymianie z państwami rozwiniętymi , w tym głównie z krajami Unii Europejskiej .

ujemny bilans handlowy

Było dodatnie i wyniosło 2,5 mld… Obroty towarowe handlu zagranicznego po dwunastu miesiącach 2019 roku według danych tymczasowych wyniosły w cenach bieżących 1 013,7 mld PLN w eksporcie oraz 1 005,8 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 7,9 mld PLN, podczas gdy w 2018 r. Roku wyniosło minus 19,5 mld… W efekcie nadwyżka bilansu handlowego Niemiec wyniosła w czerwcu 12,3 mld euro wobec 10,6 mld w maju. Analitycy ankietowani przez agencję Reuters oczekiwali wzrostu eksportu o 1 proc.

BOŚ Bank: Posiedzenie FOMC w centrum uwagi w tym tygodniu

Co było przyczyną takiego stanu rzeczy? Krystian Jaworski z Credit Agricole wskazuje, że złożyło się na to obniżenie dynamiki importu (6,1 proc. r/r w II kw. wobec 8,7 proc. w I kw.), jak i eksportu (2,8 proc. r/r wobec 8,3 proc.). – Spadek tempa wzrostu w obu przypadkach związany był z oddziaływaniem efektów wysokiej bazy sprzed roku – przekonuje. Bilans handlowy oblicza się na bazie przeprowadzonych transakcji, a nie na podstawie rozliczonych transakcji. Polski bilans handlowy przygotowuje się w walucie polskiej, a także w euro i dolarze co miesiąc. Analizując bilans handlowy, można wyciągnąć wnioski na temat stanu krajowej gospodarki.

ujemny bilans handlowy

W stosunku do dwóch pierwszych miesięcy 2020 roku wyrażona w złotych wartość eksportu wzrosła o 7,2 proc., a importu o 4,7 proc. Tak duży wzrost to oczywiście efekt osłabienia naszej waluty, bo gdy spojrzymy na dane wyrażone w euro, to eksport wzrósł o 1 proc., a import spadł o 1,4 proc. Ważniejsze jest to, że już bardzo korzystny bilans handlowy w okresie styczeń-luty jeszcze się poprawił – z miliarda euro do dwóch. „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-czerwiec 2021 roku”, dodatnie saldo w ogólnym handlu międzynarodowym wyniosło dla Polski 17,3 mld zł. Przyniósł sporo zmian w polskim handlu zagranicznym.

Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 10,8 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 6,1 mld zł. Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – październiku br. Wyniosły w cenach bieżących 776,6 mld zł w eksporcie oraz 790,1 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 13,5 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie i wyniosło 7,8 mld zł.

Poranny komentarz rynkowy XTB – niemiecki eksport na minusie

Obroty towarowe handlu zagranicznego1 w okresie styczeń-grudzień ub. (według danych tymczasowych2) wyniosły w cenach bieżących 1051,9 mld PLN w eksporcie oraz 998,3 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 53,7 mld PLN, w analogicznym okresie 2019 roku wyniosło 5,1 mld… Obroty towarowe handlu zagranicznego po trzech kwartałach br. Wyniosły w cenach bieżących 942,9 mld PLN w eksporcie oraz 934,7 mld PLN w imporcie. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 8,2 mld PLN, w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 29,9 mld PLN.

Co Polska importuje z Rosji?

Na ten import składały się przede wszystkim ropa naftowa (32 proc. importu z Rosji w I kw.), olej napędowy (12 proc. importu), węgiel (5 proc.), tworzywa sztuczne (3,4 proc.), żeliwo i stal (3,1 proc.), ale też produkt, który w klasyfikacji GUS ‘tymczasowo’ nie ma nazwy skróconej (28 proc. importu).

Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18493,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 6329,2 mln zł. Eksport wzrósł o 6,3%, a import… W okresie styczeń – październik 2016 r. Eksport w cenach bieżących wyniósł ,4 mln zł, a import ,9 mln zł.

Inflacja w Polsce wymknęła się spod kontroli. Co to tak naprawdę oznacza?

Wzrost bilansu handlowego, może przyczyniać się do wzrostu produkcji, a tym samym do zwiększenia zatrudnienia. Wszystko to prowadzi z kolei do wzrostu gospodarczego i napływu pieniądza zagranicznego, a tym samym do umocnienia 30 powodów, dla których handlowcy tracą pieniądze się waluty krajowej. W zależności od tego jakiego kraju dotyczy, balans handlu zagranicznego jest publikowany w różnych odstępach czasowych. To znaczy, że mogą to być dane roczne, kwartalne a nawet miesięczne.

ujemny bilans handlowy

Dewaluacja, czyli obniżenie oficjalnej, obecnej ceny waluty danego kraju wobec innych walut. Dzięki tej metodzie zwiększy się atrakcyjność produktów eksportowanych, co przyczyni się do wzrostu eksportu danego kraju. Z racji istotności danych jakie obejmuje, inwestorzy i analitycy powinni uwzględniać saldo bilansu handlu zagranicznego podczas tworzenia analizy fundamentalnej.

Witryna w udostępnionej formie nie zawiera żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zawartej w niej treści. Niezależnie od powyższego, nie gwarantujemy, że witryna jest bezpieczna, wolna od błędów, nie zawiera wirusów czy złośliwych kodów, spełnia określone kryteria działania czy jakości. Niektóre linki zamieszczone na witrynie mogą kierować użytkownika do witryn, nad którymi nie mamy kontroli. Obecności linków nie należy traktować jako wyrazu aprobaty dla nich bądź też dla ich treści. Analizy i komentarze nie są rekomendacją w rozumieniu Rozporządzenia MF z 19 października 2005 r.

Według Chorwackiego Urzędu Statystycznego w 2020 r. Zarówno chorwacki eksport, jak i import zanotowały spadki – odpowiednio o 0,57% oraz 7,2%. Chorwacja niezmiennie wykazuje ujemne saldo handlu zagranicznego szacowane za 2020 r. Z raportu dowiemy się, że Polska zaimportowała z Niemiec towary o łącznej wartości 49,3 mld euro, a wyeksportowała towary wycenione na 68,6 mld euro. Wynika z tego, że bilans handlowy był dla Polski na plus i wyniósł około 19,3 mld euro.

Ambitny atomowy plan dla Polski

Za swoje dwa dolary kupisz raczej coś u osoby trzeciej, niż u tej, która kupiła twoje jabłka 5. Załóż, jeśli chcesz, że cudzoziemcy zalewają nasz kraj wszelkimi użytecznymi dobrami i niczego nie oczekują w zamian. Nawet, jeśli nasz import będzie nieskończenie wielki, a eksport zerowy, to spróbuj mi dowieść, że przez to zbiedniejemy 4. Stowarzyszenie – posiadając informację o akcjach podjętych na witrynie – nie ma dostępu do danych pozwalających na identyfikację osoby, której dane dotyczą. Wyrażam zgodę na otrzymywanie mailowych informacji o działalności Stowarzyszenia. Formę marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust.

Obroty towarowe handlu zagranicznego w styczniu – listopadzie 2018 roku wyniosły w cenach bieżących 868,3 mld zł w eksporcie oraz 881,4 mld zł w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 13,1 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było dodatnie Gdyby Ameryka miała jakikolwiek sens, teraz znowu byśmy się zamkali i wyniosło 8,1 mld… Wyniosły w cenach bieżących 77,6 mld PLN w eksporcie oraz 77,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,2 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło 2,1 mld PLN. W porównaniu ze styczniem 2018 roku…

  • Wyniosły w cenach bieżących 649,0 mld PLN w eksporcie oraz 621,0 mld PLN w imporcie.
  • Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 18838,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 7158,9 mln zł.
  • Rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów…
  • Jest to rezultat tego, że rządzący państwem chcą zmniejszyć ilość pieniędzy oszczędzanych i w zamian zwiększyć ilość pieniędzy, które wydajemy 6 .
  • Byłaby to zdecydowanie największa chińska inwestycja w Europie Środkowej, o wartości zbliżonej do wszystkich wcześniejszych chińskich inwestycji bezpośrednich w regionie.

W okresie styczeń – grudzień 2016 r. (według danych wstępnych) eksport w cenach bieżących wyniósł ,1 mln zł, a import ,2 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 20659,9 mln zł, natomiast w 2015 r.

Bilans handlowy jest sporządzany na podstawie zawartych transakcji, a nie płatności. To oznacza, że przykładowo eksport tysiąca telewizorów z Polski do Niemiec pod koniec 2013 r. Gdy saldo bilansu handlowego jest ujemne, to sytuacja jest gorsza. Znaczy bowiem to, że jest problem ze sprzedażą produktów wytworzonych w kraju zagranicznym odbiorcom. Być może są to produkty marnej jakości albo też ich cena jest zbyt wysoka.

Żółkiewicz: Koncerny wycofują się z Chin przez wojnę handlową i wzrost płac

Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – luty br. Wyniosły w cenach bieżących 158,4 mld PLN w eksporcie oraz 167,8 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 9,4 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło 4,3 mld PLN. Obroty towarowe handlu zagranicznego w okresie styczeń – kwiecień br. Wyniosły w cenach bieżących 325,0 mld PLN w eksporcie oraz 325,7 mld PLN w imporcie. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 0,7 mld PLN, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego wyniosło minus 5,9 mld PLN.

Jego subindeks spółek technologicznych, Hang Seng Tech, urósł o 7,7 proc. Chiński indeks Shanghai Composite wzrósł natomiast o 2,6 proc. Było to zarówno odreagowanie poniedziałkowych spadków, jak i reakcja na zmiany w polityce pandemicznej w Chinach.

Skąd Polska wezmie gaz?

W strukturze zaopatrzenia Polski w gaz ziemny największy udział ma import z Rosji. Import rosyjskiego gazu ziemnego do Polski przez PGNIG w 2021 wyniósł ok. 9,9 mld m3 w ramach kontraktu jamalskiego z Gazpromem, który wygasa pod koniec 2022 r..

Dodatni bilans handlowy świadczy o wysokiej konkurencyjności gospodarki krajowej. Wzmacnia to zainteresowanie inwestorów walutą lokalną, podwyższając wartość jej kursu wymiany. Wartość wyższa niż oczekiwana powinna być uznawana, jako pozytywna/wzrostowa dla euro, podczas gdy wartość niższa niż oczekiwana powinna być uznawana, jako negatywna/spadkowa dla euro. Główny urząd celny podał, że deficyt zwiększył Maxitrade – Meinungen, Auszahlungen, Forum się do 9,727 mld euro z 7,697 mld w październiku, bo wartość importu doszła do 52,5 mld wobec 51,3 mld w październiku. Urzędu nie znaleźliśmy danych opisujących całe półrocze, które moglibyśmy porównać z danymi GUS, jednak warto przyjrzeć się tym statystykom. W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku byliśmy dla Niemiec piątym partnerem pod względem eksportu oraz trzecim w przypadku handlu importowego.

Po drugie, może być to sygnał przegrzewania gospodarki, czyli wzrostu popytu powyżej możliwości wytwórczych, finansowanego głównie redukcją krajowej stopy oszczędności. Jest to zjawisko związane z pierwszym punktem, ale nieco szersze, obejmujące też konsumpcję. To wywołuje zarówno zwiększony import, jak i inflację. Ale warto zauważyć, że mocny wzrost popytu trwa już od końca 2020 roku, a załamanie salda handlowego przyszło nagle, od wiosny tego roku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *